تعرفه نظافت در اراک

برای اطلاع از تعرفه های شرکت خدماتی و نظافتی اراک به لیست زیر مراجعه کنید. توجه نمایید که قیمت ها طبق نرخ مصوب اتحادیه می باشد این قیمت ها در مناسبت های مختلف شامل تخفیف می شوند.

سه رکن بنیادی شرکت نظافتی اراک

تعرفه نظافت منزل طبق نرخ مصوب

تضمین اخلاقی کارگر

تعرفه نظافت منزل طبق نرخ مصوب

رزور آنلاین